[other] Dịch tên sang tiếng Hàn, Trung, Nhật

Đây là dịch tên bằng cách điền tên của mình vào (nhớ là phải đầy đủ cả dấu), nó sẽ dịch ra, hehe.

Hàn
Trung
Nhật

Tên tiếng Hàn của mình là Shim Sung Rin, cũng đẹp ghê ta.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ với trò chơi nhỏ này ha, thư  giãn nhá.

Have fun!!!!!

Advertisements